Cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

Cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

  1. Správce osobních údajů, společnost KESTIN, spol, s. r. o., IČO: 60935251, DIČ: CZ 60935251, se sídlem Jablonné nad Orlicí, Nádražní 140, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56164, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1500, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data které jsou zde užity za účelem: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik, fungování webových stránek
  2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
  3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, kterou lze zaslat na kontaktní adresu: Nádražní 140, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56164. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději však do 30 dní od vznesení námitky. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

  4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.